• wycena nieruchomości turek

O mnie

wycena nieruchomości kołoWitam, jestem rzeczoznawcą majątkowym.

Posiadam uprawnienia zawodowe nr 7603 w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości poprzedzone było ukończeniem z wyróżnieniem Studiów Magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Następnie odbyłam Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego o tematyce " Rynek Nieruchomości - Wycena".

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu.

Cechuje mnie dokładność, terminowość oraz dbałość o jakość wykonywanych usług. Każde zlecenie realizowane jest przeze mnie w ściśle wyznaczonych terminach, z najwyższą starannością, a uzyskane informacje przy wycenie nieruchomości stanowią dla mnie tajemnicę zawodową. Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Lubię podróże, dobrą kawę i zabawę z moimi córkami.

Moje motto "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą".

Św. Augustyn z Hippony

Oferta

Możesz mi zaufać

Jako Rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego, w szczególności na obszarze powiatu tureckiego, kolskiego, kaliskiego, konińskiego, sieradzkiego i poddębickiego.

Moje usługi skierowane są do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, banków, Urzędów Skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Przy realizacji powierzonych mi zadań działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Sporządzane przeze mnie opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.

Najwyższy poziom usług oraz zadowolenie klientów są dla mnie najważniejsze.

Wykonuję operaty szacunkowe dotyczące:

- nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych),
- gruntów niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, leśnych, komercyjnych,
- gruntów zabudowanych (budynków mieszkalnych, komercyjnych),
- gruntów zabudowanych budynkami w budowie,
- ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania,
- prawa użytkowania wieczystego,
- nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych),
- nakładów i innych.

Cele wyceny:

- negocjacje ceny kupna sprzedaży,
- bankowo-hipoteczne (zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy),
- ustalenie wartości przedmiotu sporu,
- rozliczenia spadkowe,
- podział majątku,
- rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomościach,
- zniesienie współwłasności,
- naliczanie opłat planistycznych i adiacenckich,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na prawo własności,
- skarbowo - podatkowych,
- ubezpieczeniowe,
- ustalenie majątku do licytacji komorniczej oraz oszacowanie wartości nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczych,
- wniesienie aportu,
- ustalenie wysokości odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości,
- ustalenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- ustalenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
- inne cele indywidualne w zależności od potrzeb Zleceniodawcy / Zamawiającego.

Cennik

Cena usługi jest każdorazowo ustalana indywidualnie z klientem.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego/opinii o wartości nieruchomości uzależniony jest od rodzaju wycenianej nieruchomości, stopnia złożoności wyceny oraz nakładów poniesionych przez rzeczoznawcę.

Cena usługi nie zależy od wartości nieruchomości.

Istnieje możliwość załatwienia wszystkich formalności przeze mnie, a Klient otrzymuje gotowe opracowanie, nie wychodząc z domu czy biura.

Przedsiębiorstwo Wycena Nieruchomości Paulina Gibasiewicz nie jest płatnikiem VAT (do cen nie jest doliczany podatek VAT).

Uprawnienia

wycena nieruchomości turek

Dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.

Podstawowe dokumenty to:
Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):
- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali,
- przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań spółdzielczych),
- aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze.

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana):
- wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- o numer księgi wieczystej,
- pozwolenie na budowę,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
- fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana):
- wypis z rejestru gruntów,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- numer księgi wieczystej,
- mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa).
Nieruchomość komercyjna:
- wypis z rejestru gruntów,
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- numer księgi wieczystej,
- pozwolenie na budowę,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
- fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji.

** W przypadku rynku pierwotnego niezbędna jest kompletna umowa deweloperska i dodatkowo kosztorys budowlany w przypadku wyceny po zakończeniu inwestycji.

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Kontakt

Paulina Gibasiewicz

Dziewiątka 6b, 62-704 Kawęczyn (woj. wielkopolskie)

NIP: 6681934579
REGON: 387868508

Formularz kontaktowy


Dojazd

Twoja wiadomość została wysłana, dziękujemy.